Rendement

Onze calculaties tonen aan dat kostenbesparingen tot meer dan dertig procent haalbaar zijn. Zo zijn er lagere rentelasten vanwege een veel hoger realisatietempo, minder bouwplaatskosten, minder afbouwwerkzaamheden en aanzienlijk lagere installatiekosten.